Nussa forløb

Et Nussa-forløb er ikke terapi, men en pædagogisk metode, som er god til at opbygge og styrke børns psykosociale ressourcer og henvender sig primært til børn og deres primære pædagoger/lærere i daginstitutioner og i skoler. Navnet står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Social Struktureret Aktivitet. Det er et udviklings- og legebaseret børneprogram for de mindre børn (3-9-årige børn), som gennem engageret og struktureret voksenstyret leg og aktivitet, kan øge børns relationelle ressourcer og selvindsigt og skabe grobund for større robusthed over for psykiske stressfaktorer. Og så er det ofte sjovt!


Ud fra en børnegruppes behov kan et struktureret legeprogram tilrettelægges og udføres i samarbejde med børnenes primære pædagoger eller lærere.


Et Nussa forløb koster 1.500 pr. session og strækker sig typisk over 8-10 sessioner.

Prisen er inkl. materialer.

Sted: Pågældende børnehave eller skole