Erfaringsområder

Angst, Stress, Depression, PTSD, Overbelastningsreaktioner, OCD, ADHD/ADD, Borderline affektive lidelse, Autisme spektrum forstyrrelse


Eksistentielle kriser, Skilsmisse/Samlivsophør, Ensomhed, Tab og sorg,

Familiære- og relationelle problemer, Parforholdsproblemer, Omsorgssvigt, Selvværdsproblemer, Skolevægring, Mistrivsel, Mobning


Vredeshåndtering, Funktionsnedsættelser, Egen sygdom, Pårørende til familiemedlemmer med fysisk/psykisk sygdom


Identitetsproblemer, Body image problemer, Spiseforstyrrelser, Ulykker, Vold/Overgreb, Seksuelle krænkelser/overgreb


Fyring/Opsigelse, Ledelsesproblemer, Samarbejdsproblemer (m kollegaer), Konflikthåndtering


Supervision, Undervisning, Foredrag