Terapien

Omdrejningspunktet for terapien handler om at vække din trivsel.

Vejene til øget trivsel er forskellige afhængige af vores problematik og grundlæggende behov, men det indebærer som oftest en dybere forståelse af vores krop, dens signaler og af vores evne til at foretage mere bevidste tanke- og adfærdsformer. Nogle gange kræver det ændringer i vores omgivelser. Og sommetider vil det at blive lyttet til og forstået på den rette måde varme og nære vores indre. Men uanset hvor overbelastet dit system måtte være, hvor smertefuldt, utrygt eller mørkt livet kan opleves, så findes der en vej til et mere tilfredsstillende og glædesfyldt liv. Trivslen kan vækkes og generhverves. Og jeg vil gerne hjælpe dig.


Terapien bliver det rum hvor vi roligt og nærværende får kigget på det, der opleves vanskeligt og måske til tider kaotisk. Vi undersøger og går på opdagelse sammen i det livet byder dig. Du får mulighed for afprøve nye måder at tænke og handle på og du opfordres til at træne mellem de enkelte gange.

Jeg støtter dig respektfuldt og kærligt i processen.


Børn   

Når terapien handler om børn, er det særligt vigtigt at vi arbejder ud fra en forståelse af hvad der stimulerer den følelsesmæssige, personlige og sociale læring hos et barn.

Det er ikke altid at de dialogbaserede interventioner virker. Det verbale sprog kan komme til kort og vi må gå andre veje. Vi skal ofte have fat i legen og det glædesfyldte univers for at kunne nå ind til og møde børnene der hvor de er.

Leg er børns naturlige udtryksform og de udvikler sig gennem legen. Følelsesmæssige kompetencer og selvregulering udvikles også gennem interaktioner med andre. Derfor indgår leg og samspil ofte som et middel til at understøtte den følelsesmæssige, personlige, og sociale udvikling hos de mindre børn jeg arbejder med.

I nogle tilfælde kan der være behov for at vi hjælper barnet gennem et særligt fokus på samspillet med dets forældre eller primære omsorgspersoner. Her kan en særlig terapiform, som hedder Theraplay være en virkningsfuld tilgang. Theraplay er en relations baseret legeterapi, som gennem lege og aktiviteter fremmer glæde, nærvær, øjenkontakt, afstemt følelsesmæssig kontakt og samhørighed. Alt sammen vigtige ingredienser når der er behov for at styrke barnets tilknytning, selvværd og tillid til andre og øge forældres indsigt i og forståelse for deres barns emotionelle liv.

Det vil være individuelt, hvor ofte og hvor lang tid et terapiforløb varer. Det snakker vi om.